ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Είναι πολύ σημαντικό το ζευγάρι, σε περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσκολία στη σύλληψη, να απευθύνεται σε ειδικό Γυναικολόγο γονιμότητας.

Αυτή η εξειδίκευση της Γυναικολογίας ασχολείται με τη διερεύνηση και θεραπεία του υπογόνιμου ζευγαριού και γενικότερα με το θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

Ο εξειδικευμένος ιατρός γονιμότητας είναι αυτός ο οποίος :

  • θα διερευνήσει στοχευμένα το κάθε ζευγάρι
  • θα διαπιστώσει εάν υπάρχει πρόβλημα
  • θα εξηγήσει στο ζευγάρι τα ευρήματα
  • θα δημιουργήσει ένα πλάνο βάσει χρονοδιαγράμματος
  • θα είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός λόγω πείρας και τεχνογνωσίας.
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ