Διερεύνηση γονιμότητας - Ανδρικός παράγοντας

 
Όταν ενοχοποιείται ο άνδρας για την αιτία της υπογονιμότητας του ζεύγους, τότε κάνουμε λόγο για ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας.
Μετά τη λήψη ενός λεπτομερούς ατομικού και ιατρικού ιστορικού ακολουθεί η διερεύνηση του ανδρικού παράγοντα γονιμότητας μέσω ιατρικών εξετάσεων.
Το σπερμοδιάγραμμα είναι η βασική εξέταση διερεύνησης της ανδρικής γονιμότητας. Είναι η εξέταση που μας δίνει πληροφορίες για τον αριθμό , τον όγκο, τη κινητικότητα , τη μορφολογία κ. α των σπερματοζωαρίων.Το σπερμοδιάγραμμα συνίσταται να γίνεται μετά από 3-4 ημέρες αποχής από σεξουαλικές επαφές ενώ είναι καλύτερα η συλλογή του σπέρματος να γίνεται στο εργαστήριο.
Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης του σπέρματος δεν είναι ικανοποιητικά και μόνο τότε συνίσταται επανάληψη της εξέτασης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα,ενώ επί υποψία φλεγμονής ακολουθεί καλλιέργεια σπέρματος και θεραπεία ανάλογη των αποτελεσμάτων.
Περαιτέρω διερευνητικές εξετάσεις, του ανδρικού παράγοντα υπογονιμότητας είναι : υπερηχογράφημα όρχεων, triplex οσχέου- σπερματικών αγγείων αλλά και πιο εξειδικευμένος έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει εξετάσειςόπως μοριακός έλεγχος ινοκυστικής νόσου, καρυότυπος- εξέταση χρωμοσωμάτων (λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος), μοριακός έλεγχος μικροελλείψεων χρωμοσώματος Υ,FSH, LH, οιστραδιόλη (E2), προλακτίνη (PRL), FT4, FT3, TSH, Anti-tpo, Anti-tg , Τεστοστερόνη και ελεύθερη Τεστοστερόνη. Σε περιπτώσεις παθολογικού σπερμοδιαγράμματος ή προηγούμεων αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης ( IVF) κρίνεται σκόπιμο όπως διενεργηθεί εξειδικευμένη εξέταση , κατάτμησης DNA σπέρματος (dfi).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις παθολογικού σπέρματος και μετά την ολοκλήρωση του γενικότερου ελέγχου ο σύζυγος θα πρέπει να επισκέπτεται ειδικό ουρολόγο που σε συνεργασία με το κέντρο μας του προταθεί η κατάλληλη θεραπεία.