Πότε και γιατί να επισκεφτώ τον ειδικό


 
Ο σημαντικότερος παράγοντας εμφάνισης προβλημάτων γονιμότητας είναι η ηλικία της γυναίκας στη φάση που προσπαθεί για εγκυμοσύνη.
Η μακροχρόνια εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης ή τη βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας μιας θεραπείας IVF είναι η ηλικία της γυναίκας, συγκεκριμένα του ωαρίου.
Αν μια γυναίκα κάτω των 35 ετών δεν έχει επιτύχει εγκυμοσύνη μετά από δώδεκα μήνες ελεύθερης - χωρίς προφυλάξεις -τακτικής επαφής, τότε θα πρέπει να επισκεφτεί τον ειδικό ιατρό γονιμότητας.
Αν μια γυναίκα άνω των 35 ετών δεν έχει μείνει έγκυος μετά από έξι μήνες ελεύθερων και τακτικών επαφών θα πρέπει άμεσα να επισκεφτεί ειδικό ιατρό γονιμότητας.
Τέλος, εάν η γυναίκα είναι 40 και πλέον ετών και επιθυμεί να τεκνοποιήσει, θα πρέπει να μην χάσει πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας για εγκυμοσύνη αλλά να επισκεφτεί άμεσα τον ειδικό ιατρό γονιμότητας για διερεύνηση του ζευγαριού και ενδεχομένως την υποβοήθηση γονιμότητας, αναλόγως των ευρημάτων.
Αντίθετα, η ηλικία του άνδρα δεν παίζει το ίδιο σημαντικό ρόλο στην ικανότητα τεκνοποίησης όσο η ποιότητα του ίδιου του σπέρματος. Η επίδραση της ηλικίας στην ανδρική γονιμότητα είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Βέβαια, το ηλικιακό όριο των 65 ετών για τον άνδρα σχετίζεται συχνότερα με γενετικές ανωμαλίες στα έμβρυα που προκύπτουν.
Είναι πολύ σημαντικό το ζευγάρι, σε περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσκολία στη σύλληψη, να απευθύνεται σε ειδικό Γυναικολόγο γονιμότητας. Αυτή η εξειδίκευση της Γυναικολογίας ασχολείται με τη διερεύνηση και θεραπεία του υπογόνιμου ζευγαριού και γενικότερα με το θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι της ανθρώπινης αναπαραγωγής.
Ο εξειδικευμένος ιατρός γονιμότητας είναι αυτός ο οποίος :
  • θα διερευνήσει στοχευμένα το κάθε ζευγάρι
  • θα διαπιστώσει εάν υπάρχει πρόβλημα
  • θα εξηγήσει στο ζευγάρι τα ευρήματα
  • θα δημιουργήσει ένα πλάνο βάσει χρονοδιαγράμματος
  • θα είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός λόγω πείρας και τεχνογνωσίας.