Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων είναι μια τεχνική με την οποία τα έμβρυα καταψύχονται σε υγρό άζωτο στους -196οC.

Τα έμβρυα κρυοσυντηρούνται στις περιπτώσεις όπου έχουμε σοβαρό βαθμό υπερδιέγερσης των ωοθηκών ή σε μη ικανοποιητική δημιουργία ενδομήτριου καθώς και σε περιπτώσεις προηγούμενων αποτυχημένων εμβρυομεταφορών.

Ακόμη όμως και σε μια επιτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) έμβρυα κρυοσυντηρούνται για επίτευξη επόμενης κύησης, χωρίς η γυναίκα να ακολουθήσει ξανά τη διαδικασία της διέγερσης ωοθηκών και της ωοληψίας.

Η κρυοσυντήρηση επιτυγχάνεται είτε με την μέθοδο της αργής κρυοσυντηρησης (slow freezing) ή με την μέθοδο της υαλοποίησης – ταχεία κρυοσυντήρηση (vitrification) Τα κατεψυγμένα έμβρυα αποψύχονται και μεταφέρονται στη μήτρα με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η διαδικασία της μεταφοράς “ φρέσκων “ εμβρύων. Η μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων συνήθως πραγματοποιείται σε τεχνητό κύκλο με ορμονικά σκευάσματα αλλά είναι δυνατό να γίνει και σε φυσικό κύκλο.

Η μαγεία της κρυοσυντηρήσης των εμβρύων έγκειται στη πιθανότητα επίτευξης μιας εγκυμοσύνης μετά από “παράταση” . Οι εγκυμοσύνες που επιτυγχάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας, δεν διαφέρουν καθόλου από αυτές των αρχικών – φρέσκων εμβρύων.