Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

 

Στα περιστατικά με χαμηλές ή πολύ χαμηλές πραμέτρους σπέρματος , η κρυοσυντήρηση σπέρματος μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια.
Το σπέρμα που καταψύχεται συλλέγεται είτε μετά από εκσπερμάτωση είτε μετά από χειρουργική παρέμβαση στον όρχη ή την επιδιδυμίδα.
Εφόσον το δείγμα αξιολογηθεί από την εμβρυολόγο τότε διενεργείται η διαδικασία της κατάψυξης. Τα δείγματα φυλάσσονται σε θερμοκρασία -196ο C , σε ειδικά δοχεία με υγρό άζωτο.
Η κρυοφύλαξη σπέρματος συμβάλλει θετικά στην διατήρηση της γονιμότητας σε αρκετούς παραμέτρους όπως είναι:
  • Πριν από φαρμακευτικές ή χειρουργικές θεραπείες στους όρχεις ή τον προστάτη.
  • Χαμηλή έως πολύ χαμηλή ποιότητα σπέρματος.
  • Σε περίπτωση διαταραχής της εκσπερμάτωσης μετά από ατύχημα με τραύμα στην σπονδυλική στήλη.
  • Πριν από   ανδρική στείρωση – βασεκτομή.
  • Σε περίπτωση βιοψίας όρχεων.
  • Για μελλοντική χρήση. Το σπέρμα που παράγεται στην ηλικία 20-25 ετών είναι αρκετά πιο υγιές και έχει λιγότερες γενετικές μεταλλάξεις από αυτό στην ηλικία των 40-50 ετών.
  • Εργασία σε χώρους υψηλού κινδύνου για την ποιότητα του σπέρματος. Εργασία σε περιβάλλον με αυξημένη θερμοκρασία π.χ. ψήστης, . Υπερβολικά καθιστική ζωή π.χ. οδηγός. Έκθεση σε χημικές ουσίες και ακτινοβολία π.χ. ακτινολόγος, ελαιοχρωματιστής , γεωργός. Υψηλός κίνδυνος ατυχημάτων π.χ. αθλητές – ποδοσφαιριστές, στρατιωτικοί.
  • Μακροχρόνια απουσία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, π.χ. ναυτικός, στέλεχος επιχειρήσεων με συχνά ταξίδια, στρατιωτικός.
Σε περίπτωση που υπάρχει πλήρης έλλειψη σπερματοζωαρίων ( αζωοσπερμία) ή χρωμοσωμιακή/γενετική διαταραχή πρέπει να χρησιμοποιηθεί σπέρμα δότη. Το σπέρμα του δότη είναι κρυοφυλαγμένο.
Ο δότης είναι πάντα ελεγμένος για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα καθώς και γενετικά νοσήματα. Το σπέρμα μένει σε καραντίνα για τρεις μήνες και εφόσον ο επανέλεγχος του δότη είναι αρνητικός τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί .