Δωρεά Εμβρύων

 Ένα ζευγάρι που αδυνατεί να τεκνοποιήσει με τους δικούς του γαμέτες ( ωάρια και σπερματοζωάρια) , έχει τη δυνατότητα να καταφύγει σε εμβρυομεταφορά εμβρύων που δημιουργήθηκαν από δότες.

Η δωρεά εμβρύων αποτελεί μοναδική επιλογή για το ζευγάρι ληπτών όταν και οι δύο παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα γονιμότητας με αποτέλεσμα την απώλεια της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.

Τέτοιες καταστάσεις για τη γυναίκα μπορεί να είναι η πρώιμη ιδιοπαθής ή μη εμμηνόπαυση ( αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης, ραδιοθεραπειών χημειοθεραπειών ) ενώ για τον άνδρα η αζωοσπερμία ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες σπέρματος όπου η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD) δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι αυξημένα διότι οι γαμέτες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από νεαρά σε ηλικία και υγιή άτομα.

Το πρόγραμμα της δωρεάς εμβρύων θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο από τους ειδικούς γιατρούς γονιμότητας και τους συνεργαζόμενους ψυχολόγους ώστε να υπάρχει στενή παρακολούθηση και υποστήριξη του ζευγαριού.