Δωρεά Ωαρίων

Για όλο και περισσότερες γυναίκες η δωρεά ωαρίων είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης της πολυπόθητης εγκυμοσύνης.

Η δωρεά ωαρίων συχνά αποτελεί ταμπού . Έτσι πρέπει να γίνει αντιληπτό πως είναι μια ανώνυμη διαδικασία ( η δότρια δε γνωρίζει τη λήπτρια και αντίστροφα) κατά την οποία η δότρια δωρίζει τα ωάριά της στο ζευγάρι των ληπτών .

Μερικές από τις καταστάσεις που η δωρεά ωαρίων αποτελεί μονόδρομο είναι :

 • Πρώιμη ανεπάρκεια ωοθηκών και πρώιμη εμμηνόπαυση
 • Γενετικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Turner
 • Αμφοτερόπλευρη ωοθηκετοκτομή
 • Ωοθηκική ανεπάρκεια μετά απο χημειοθεραπεία ή ραδιοθεραπεία
 • Πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Γυναίκες με υπο/υπεργοναδοτροπικό υπογοναδισμό
 • Γυναίκες σε μεγάλη αναπαραγωγική ηλικία (>40)
 • Γυναίκες με μειωμένο απόθεμα ωαρίων
 • Γυναίκες με κακή ποιότητα ωαρίων ή εμβρύων
 • Γυναίκες με κληρονομικό νόσημα ( χρήση δανεικών ωαρίων με σκοπό την αποφυγή μετάδοσής του στο έμβρυο )
Τα ωάρια γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συζύγου της λήπτριας και μετέπειτα τα έμβρυα που προκύπτουν από τη γονιμοποίηση μεταφέρονται στη λήπτρια . Η δότρια υποβάλλεται σε πρωτόκολλο διέγερσης ωοθηκών ώστε να παραχθούν ωάρια και κατόπιν γίνετε η συλλογή τους με τη διδικασία της ωοληψίας . Αντίστοιχα και η λήπτρια υποβάλλεται σε πρωτόκολλα προετοιμασίας του ενδομητρίου για να ακολουθήσει η εμβρυομεταφορά.
Πώς γίνετε η επιλογή της δότριας ;
Το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για την επιλογή μιας δότριας είναι η ηλικία της (<30 ετών). Απο μελέτες έχει αποδειχθεί πως όσο νεότερη είναι η δότρια τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες επίτευξης γονιμοποίησης και εγκυμοσύνης με τα ποσοστά να κειμένονται ως εξής :
 • για τις ηλικίες 20-22 ετών → 59,1 %
 • για τις ηλικίες 26-28 ετών → 45,9% και
 • για τις ηλικίες 32-34 ετών → 30,5%
Μετέπειτα ακολουθεί λήψη πλήρους ατομικού και ιατρικού ιστορικού από τον ειδικό ιατρό γονιμότητας και ειδικές εξετάσεις για τη γενικότερη κατάσταση της υγείας της αλλά και πιο συγκεκριμένα για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα ( σύφιλη , AIDS , χλαμύδια, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C κ.α ) Στο κέντρο μας δε λείπει από τον έλεγχο μιας πιθανής δότριας η εξέταση του καρυότυπου των χρωμοσωμάτων ώστε να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό την επιλογή της σωστής δότριας για το εκάστοτε ζευγάρι.
Επιπροσθέτως ,η εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης της πιθανής δότριας, από ειδικό σύμβουλο – ψυχολόγο είναι ακόμη ένα απαράβατο κριτήριο.
Ειδικότερα παράγοντες κινδύνου που απορρίπτουν μια δότρια είναι:
α) η ενδοφλέβια χρήση φαρμάκων για μη θεραπευτικούς σκοπούς
β) σεξουαλικές σχέσεις με χρηματικό αντάλλαγμα ή με άτομα ύποπτα πάθησης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμωδών νοσημάτων
γ) επαφή με αίμα ή παράγωγα αίματος από άτομα ύποπτα για μεταδιδώμενα λοιμώδη νοσήματα
δ) η θεραπεία για τη σύφιλη ή γονόρροια τους τελευταίους δώδεκα μήνες
ε) εγκλεισμός της σε φυλακές
στ) μεταμόσχευση οργάνων
ζ) ιστορικό σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας
Το ζευγάρι των ληπτών μετά τη λήψη ενός εκτενέστατου ιστορικού από τον ειδικό ιατρό γονιμότητας υφίσταται και εκείνο μια σειρά από εξετάσεις.
Η εκτίμηση της κατάστασης της λήπτριας ξεκινά από την εκτίμηση της ενδομήτριας κοιλότητας (όπου μεταγενέστερα θα γίνει η εμφύτευση)με γυναικολογικό υπερηχογράφημα, υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) ή ακόμη και υστεροσκόπηση αν κριθεί απαραίτητο. Εν συνεχεία η λήπτρια εξετάζεται και εκείνη για νοσήματα όπως η σύφιλη , το AIDS , η Ηπατίτιδα Β και C κ.α ενώ διενεργείται και ο συνήθης προγεννητικός έλεγχος ( ομάδα αίματος, παράγοντας Rhesus, τίτλος ατισωμάτων έναντι της Ερυθράς(RUBIELLA) – του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV ) - της Τοξοπλάσμωσης ( TOXOPLASMA) κ.λ.π
Ο σύζυγος, του οποίου το σπέρμα θα χρησιμοποιηθεί για να γονιμοποιηθούν τα ωάρια της δότριας , χρειάζεται να κάνει ένα πλήρες σπερμοδιάγραμμα και τις ανάλογες μικροβιολογικές καλλιέργειες για την αναζήτηση τυχόν μικροβίων. Επίσης θα πρέπει και ο σύζυγος να ελεγχθεί με τη σειρά του για μεταδιδόμενα νοσήματα όπωςη σύφιλη, AIDS,Hπατίτιδα Β και C κλπ.
Τέλος, η παρουσία του ειδικού συμβούλου – ψυχολόγου , είναι αναπόφευκτη και για το ζευγάρι των ληπτών , τόσο για να εκτιμήσει την ψυχολογική κατάσταση στη οποία βρίσκονται όσο για να τους υποστηρίξει και να είναι δίπλα τους σε κάθε βήμα.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί πως , όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία , απαραίτητη είναι η έγγραφη συναίνεση της δότριας αλλά και του ζεύγους ληπτών.