Δωρεά Σπέρματος

Πολλά είναι τα παιδιά που κάθε χρόνο έρχονται στον κόσμο με τη χρήση αυτής της μεθόδου. Μια τέτοια απόφαση είναι σημαντική και το ζευγάρι θα πρέπει να είναι έτοιμο ψυχολογικά ώστε να προβεί στη χρήση σπέρματος δότη.

Επιλογή δότη
Το ζευγάρι ληπτών έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει σε ποια τράπεζα σπέρματος θα απευθυνθεί αλλά και ποιο δότη θα χρησιμοποιήσει. Το κέντρο μας συνεργάζεται με διάφορες τράπεζες σπέρματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πληροφορίες σχετικά με τα σωματικά και φυλετικά χαρακτηριστικά, ηθικό ιστορικό, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική εξέλιξη αλλά και το γενικότερο ιατρικό ιστορικό πρέπει να είναι διαθέσιμα. Πολλές τράπεζες σπέρματος διαθέτουν γραπτώς τα προφίλ όλων των δοτών που έχουν διαθέσιμους ενώ κάποιες άλλες δίνουν ακόμη και στοιχεία τα οποία όμως δεν προδίδουν την ταυτότητα του δότη.

Τρόποι χρήσης σπέρματος δότη
Το σπέρμα ενός δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές θεραπείες υπογονιμότητας. Το σπέρμα του δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γονιμοποιηθεί ένα ωάριο απευθείας μέσα στο σώμα της γυναίκας, όπως στη περίπτωση της ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI), ή στο εργαστήριο στη περίπτωση της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ή μικρογονμοποίησης ( ΙCSI) .

Πότε ενδείκνυται η χρήση σπέρματος δότη
Η χρήση σπέρματος δότη ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου :

  • Το σπέρμα του συντρόφου σας παρουσιάζει σοβαρά παθολογικές παραμέτρους όπως αυξημένο ποσοστό κατάτμησης DNA
  • Το σπέρμα που παράγεται δεν είναι ικανό να γονιμοποιήσει τα ωάρια (μειωμένη κινητικότητα, μειωμένος αριθμός, μη φυσιολογική μορφολογία κλπ)
  • Υπάρχει μεγάλο ρίσκο μετάδοσης κληρονομικής ασθένειας όπου η προεμφυτευτική διάγνωση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική
  • Ο σύντροφός σας έχει υποστεί απολίνωση των σπερματικών πόρων (βασεκτομή)
  • Πολλαπλές προσπάθειες που οφείλονται σε κακή ποιότητα σπέρματος
Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας χρησιμοποιώντας σπέρμα δότη;
Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για σύλληψη με χρήση σπέρματος δότη απαντώνται σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα γονιμότητας και είναι κάτω των 35 ετών. Στις περιπτώσεις που η γυναίκα παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα γονιμότητας (πρόβλημα ωορρηξίας, ενδομητρίωση, κτλ) παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας.
Τα ποσοστά επιτυχίας ποικίλουν από 60-80% αλλά το να επιτευχθεί εγκυμοσύνη μπορεί να χρειαστεί πολλούς κύκλους προσπαθειών. Σε κάποια έρευνα μάλιστα αναφέρεται ως συνολικό αθροιστικό ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου 86% στην περίπτωση της ενδομήτριας σπερματέγχυσης.
Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν χρησιμοποιώντας σπέρμα δότη;
Αν γίνει χρήση σπέρματος από εγγεγραμμένο δότη πιστοποιημένης κλινικής, τα ρίσκα ελαχιστοποιούνται καθώς
  • Οι δότες που έδωσαν σπέρμα σε μία πιστοποιημένη κλινική θα πρέπει πρώτα να έχουν απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι είναι οι κατάλληλοι
  • Οι πιστοποιημένες κλινικές καλούνται να ελέγχουν τόσο το ιστορικό υγείας του κάθε δότη όσο και της οικογένειας αυτού
  • Όλοι οι δότες περνάνε μέσα από αυστηρούς ελέγχους για να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχουν από ασθένειες όπως HIV, ηπατίτιδα Β&C, κυτταρομεγαλοϊός (CMV), σύφιλη, γονόρροια κ.α
  • Το σπέρμα των δοτών είναι εγγυημένο για διάστημα έξι μηνών κατά το οποίο έγιναν και όλοι οι σχετικοί έλεγχοι
  • Υπάρχουν όρια στον αριθμό των παιδιών που μπορεί να έρθουν στον κόσμο από τον ίδιο δότη.
Η από κοινού έγγραφη συναίνεση του ζεύγους για τη χρήση σπέρματος δότη είναι απαραίτητη.