Ποσοστά Επιτυχίας

  

 

Τα ποσοστά επιτυχίας στην Υποβοηθούμενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην τεκνοποίηση είναι πολλαπλοί και συνεχώς μεταβαλλόμενοι. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι κάθε κύκλος της γυναίκας είναι μοναδικός και διαφορετικός από όλους τους άλλους. Κάθε παράγοντας θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να αξιολογείται ανάλογα.
Για εμάς στο Κέντρο Βιογενετικής δεν υπάρχουν απόλυτα ποσοστά. Κάθε ένα ζευγάρι αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και καθοδηγείται από τον ειδικό ιατρό γονιμότητας ώστε η προσπάθεια στην οποία θα υποβληθεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στόχος μας είναι η πραγματοποίηση της δικής σας επιθυμίας, ένα υγιές μωρό στην αγκαλιά σας.